AOF Center Storkøbenhavn

Kontakt os: 43 71 36 71

PSI

PSI Jobcentre

Opkvalificering af jobcentermedarbejdere for at styrke lediges almene færdigheder

KL er blevet en del af Projekt Styrket Indsats, som AOF driver sammen med en række fagforbund og a-kasser og som har til hensigt at styrke både de ledige og beskæftigedes almene færdigheder, så de kan blive bedre til at læse, skrive, regne og bruge it. Projektet er relevante for jer at kende, da det bl.a. omfatter opkvalificeringstilbud for jobcentermedarbejdere. Lokale repræsentanter fra AOF vil i løbet af foråret henvende sig i udvalgte kommuner med tilbud om deltagelse for jeres medarbejdere.
Projektet kan understøtte jobcentermedarbejderne i bedre at spotte og motivere målgruppen indenfor enten forberedende voksenundervisning eller ordblindeundervisning. Det er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Læs mere om projektet her.

PSI - 3F

Opkvalificering af 3F's medlemmer for at styrke deres almene færdigheder

FORMÅL: 
Hensigten med PSI er at styrke både de ledige og beskæftigedes almene færdigheder, så de kan blive bedre til at læse, skrive, regne og bruge it. Det er et tilbud til virksomheder, tillidsrepræsentanter, fagforeninger, a - kasser og jobcentre, så de alle bliver bedre til at spotte, informere, motivere og uddanne målgruppen indenfor enten forberedende voksenundervisning eller ordblindeundervisning. 

BAGGRUND:
En stor del af den danske befolkning har udfordringer med de almene færdigheder indenfor læsning, stavning, regning og it. På langt de fleste arbejdspladser er det af vital betydning for den interne kommunikation og for virksomhedens udvikling, at der er et grundlæggende godt niveau af de ansattes almene kompetencer. Mangelfulde almene kompetencer kan medføre manglende motivation til uddannelse og manglende lyst til at indgå i de faglige kompetenceløft, der tilbydes på arbejdspladsen, og som er forudsætningen for arbejdspladsens udvikling og for medarbejdernes fastholdelse af jobbet. 

PSI er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under "Puljen til en styrket indsats for ordblinde og læse-,skrive og regnesvage". Projektet er et samarbejde mellem fagforbund, a - kasser, arbejdsgiverorganisationer, KL og AOF Danmark.  Læs mere om projektet her.

AOF Center Storkøbenhavn

AOF Center Storkøbenhavn er en oplysnings- og kursusvirksomhed med hovedaktiviteter indenfor aftenskole, undervisning, vejledning, og kulturelle aktiviteter. AOF Center Storkøbenhavn dækker kommunerne Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Hillerød, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre og Vallensbæk. Vore lokale aftenskoler og daghøjskoler danner rammen om spændende undervisningsforløb, som henvender sig til alle. På denne hjemmeside kan du orientere dig om vores mange muligheder.

FVU- FORBEREDENDE VOKSEN UNDERVISNING

HVEM KAN DELTAGE?

FVU er for dig, der gerne vil blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne.
Du skal være fyldt 18 år for at deltage.

 

FAG

FVU-læsning (læsning, stavning, skrivning) og FVU-matematik.
FVU-Start og FVU-læsning for tosprogede.

HVOR LANG TID TAGER DET?

  • FVU-læsning er inddelt i 4 trin, der er på 40 - 80 lektioner.
  • FVU-matematik er inddelt i 2 trin, der er på 40 - 80 lektioner.
  • FVU-Start er for tosprogede, og tilrettelægges 40 - 80 lektioner
  • FVU-læsning for tosprogede er inddelt i 4 trin, der er på 40 - 80 lektioner.

 

De enkelte trin kan være tilrettelagt som kortere eller længere forløb. På mange hold undervises der på flere trin samtidig. Der er mulighed for undervisning både om dagen og om aftenen.

HVOR OG HVORNÅR KAN MAN DELTAGE I FVU?

Undervisningen i FVU kan foregå på én af vores skoler, men der er også mulighed for, at undervisningen kan foregå:

  • på en virksomhed
  • i foreninger
  • i klubber
  • i faglige organisationer

MULIGHED FOR PRØVE

Det er frivilligt, om du vil gå til prøve. Du kan gå til prøve efter hvert trin. Prøverne foregår så vidt muligt dér, hvor du har deltaget i undervisningen. Bestået prøve på FVU-læsning trin 4 og FVU-matematik trin 2 giver adgang til erhvervsskolens grundforløb 2. 

FLERE OPLYSNINGER

Der kan være forskel på, hvordan FVU er tilrettelagt på de enkelte undervisningssteder. Kontakt derfor en vejleder på undervisningsstedet. Spørg efter en FVU-vejleder. FVU kan kombineres med andre enkeltfag på avu- eller hf-niveau. Det er gratis at deltage i FVU. Spørg en vejleder, hvilke muligheder der er for økonomisk støtte i forbindelse med FVU-undervisning.