AOF Center Storkøbenhavn

Kontakt os: 43 71 36 71

FVU-START – Dansk for tosprogede

Udbytte

Med udgangspunkt i hverdagssituationer – og tekster, lærer du at benytte forskellige kommunikative strategier, der skal forbedre dine mundtlige danskfærdigheder. Du træner og opøver et primært ordkendskab og forbedrer din evne til at kommunikere mere sikkert på dansk til gavn både hjemme og på arbejdet.

 

Indhold

På FVU-start arbejdes der med lydbaserede strategier som udtale af ord og bogstaver. Der arbejdes med at udvikle et ordkendskab, som tager udgangspunkt i både et generelt ordmateriale, og et ordmateriale, der er relevant at kunne indenfor dit arbejde og fritidsinteresser.

På FVU-start arbejder du blandt andet med at:

  • kommunikere om relevante emner på et basalt niveau
  • anvende forskellige kommunikationsstrategier
  • forstå mindre hyppigt forekommende ord
  • forstå og anvende hyppigt forekommende ord

 

Deltagere/adgang

Kurset henvender sig til medarbejdere med dansk som andetsprog, der vil styrke deres mundtlige færdigheder i dansk. Kurset kan desuden anvendes til at give grundlag for et større udbytte på FVU-læsning og FVU-matematik.

Det er et krav, at kursisten kan forstå talt og skrevet dansk, samt tale og skrive dansk på et grundlægende niveau, for at kunne deltage i undervisningen med udbytte.

Forud for din deltagelse skal du have gennemført en screening, der viser, at du kan få god gavn af at deltage på FVU-start. Har du spørgsmål til din screening, er du velkommen til at kontakte AOF Vestegnen, Søren Møberg Poulsen på tlf. 2197 9901

Der anvendes Ipads i undervisningen, og derfor anbefales det, at deltagerne forud for kurset har deltaget på et 2-dags IT-kursus.

 

Form

Klasseundervisning med ml. 8-14 deltagere. I dele af undervisningen arbejdes der med værktøjer på Ipad og/eller computere. Desuden arbejdes der også med diverse hjælpermidler på din mobiltelefon.