AOF Center Storkøbenhavn

Kontakt os: 43 71 36 71

Kursusnavn Dansk 1 FVU

 

På dette trin starter vi forfra med staveregler og grammatik. Du lærer at læse og søge oplysninger i lette hverdagstekster samt skrive små, korte tekster som beskeder, indkøbssedler osv. Alt sammen noget, du kan bruge i din hverdag både hjemme og på arbejdet.

 

Indhold

På trin 1 læser og staver du korte, enkle. Der arbejdes bl.a. med:

  • At stave ord
  • At læse og forstå lette tekster
  • At skrive små korte tekster

Udbytte

Formålet med undervisningen er, at deltageren udvikler sit mundtlige ordkendskab og tilegner sig de nødvendige basale færdigheder og strategier i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Formålet er endvidere, at deltageren opnår indsigt i hvilke læse-, stave- og skriveopgaver, der stilles til deltageren i hverdagen.

 

Undervisningens mål er, at deltageren kan
· benytte læse- og staveteknikker, der er baseret på lydlige enheder,
· finde ordets rod (rodmorfemet) i velkendt ordmateriale,
· genkende hyppigt forekommende uregelmæssige ord,
· søge enkle oplysninger i hverdagstekster,
· læse enkle, sammenhængende tekster og
· skrive korte tekster til eget brug.

 

Indhold

Undervisningen omfatter læsning, stavning og skriftlig fremstilling.
Der arbejdes med:

Lydfølgeregler: 
 læsning og stavning af lydrette ord og 
 regler for stavelsesdeling.
 

Orddannelse: 
 identifikation af ordets rod i bøjede former af ord
 sammensatte ords betydningsstruktur.

Ordkendskab: 
 mundtligt: sproglig kreativitet og nuanceret sprogbrug og 
 skriftligt: hyppigt forekommende uregelmæssige danske ord.

Læseforståelse: 
 læseformål, forventninger til teksten ud fra det givne læseformål og muligheder for at inddrage egne erfaringer i forståelse af teksten (læseforberedende aktiviteter), 
- læsning som informationssøgning
læsning af enkle, sammenhængende tekster.
 

Skriftlig fremstilling: 
 skriveformål, redskaber til fastholdelse af tanker og ideer (skriveforberedende aktiviteter) 
 skrivning som et middel til at fastholde et indhold i enkel form.

Brug af skrevne tekster i hverdagen: 
 deltagerens oplevede og faktiske behov for læsning og skrivning og 
 deltagerens nuværende læsevaner.