AOF Center Storkøbenhavn

Kontakt os: 43 71 36 71

Kursusnavn Dansk 2 FVU

 

Med udgangspunkt i hverdagstekster lærer du at benytte læse- og staveteknikker samt skrive små tekster. Du træner ordkendskab og forbedrer din læseevne til gavn for din hverdag både hjemme og på arbejdet.

 

Indhold

På dette trin arbejdes der med grammatikken med fokus på ordenes endelser og stumme bogstaver. Der arbejdes med kendskab til ordklasser og gradbøjning af ord, som eksempelvis ”at lege”, ”jeg leger” og ”jeg har leget”..

 

På Dansk trin 2 arbejder du bl.a. med:

  • Lettere grammatik
  • Ordklasser og bøjninger
  • Ordkendskab

Udbytte

Formålet med undervisningen er, at deltageren får automatiseret allerede indlærte færdigheder gennem læsning og skrivning af sammenhængende tekster, udvikler en aktiv indstilling til læsning og får indsigt i forholdet mellem skriftsproglige krav i hverdagen og egen skrift- sproglig kompetence.

 

Undervisningens mål er, at deltageren:
· kan udnytte lydfølgeregler, der afhænger af de omgivende bogstaver i læsning og stavning (kontekstafhængige lydfølgeregler),
· har kendskab til ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord og til disses bøjning,
· kan udnytte en læseteknik, der er baseret på betydningsenheder (morfemer),
· har udviklet sit kendskab til ord af udenlandsk oprindelse (låneord), der forekommer i hverdagstekster,
· kan skrive sammenhængende tekster,
· kan læse sammenhængende tekster med rimelig hastighed og forståelse.

 

Indhold

 

Undervisningen omfatter læsning, stavning og skriftlig fremstilling.
Der arbejdes med:

Lydfølgeregler: 
- lydfølgeregler, der afhænger af de andre bogstaver i ordet (kontekstafhængige lydfølgeregler)

 

Orddannelse: 
 ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord, 
 genkendelse af ordets betydningsenhed (rodmorfem) og bøjningsendelse, 
- de enkelte bøjningsendelsers betydning.

 

Ordkendskab: 
 mundtligt:

betydningsindhold og udtale af ord af udenlandsk oprindelse fra den enkelte deltagers hverdag 

 skriftligt:

umiddelbar ordgenkendelse af ord af udenlandsk oprindelse, der er nødvendige for den enkelte deltagers flydende læsning.

Læseforståelse:
 forståelsesprocesser før, under og efter læsning af længere, sammenhængende tekster.

Skriftlig fremstilling:
 korte instruktioner og arbejdsgange
 skrivning og bearbejdning af sammenhængende tekst af såvel indhold som form.

Brug af skrevne tekster i hverdagen:
 forholdet mellem skriftsproglige krav i hverdagen og deltagernes skriftsproglige kompetence, arbejdsindsats og strategier til at klare de skriftsproglige krav i hverdagen.