AOF Center Storkøbenhavn

Kontakt os: 43 71 36 71

Kursusnavn Dansk 3 FVU

 

På dette trin arbejdes der i dybden med ordenes grammatiske sammenhæng, orddannelser og ordkendskab. Du tilegner dig forskellige læsestrategier, som sætter dig i stand til at læse vanskeligere tekster. Vi skal fx læse og skrive læserbreve og referater. Du får styrket din læseevne til brug for din hverdag, både hjemme og på din arbejdsplads.

 

Indhold

På trin 3 kommer du dybere ned i ordenes betydning, grammatiske regler samt lærer at læse vanskeligere tekster

 På dansk trin 3 arbejder du bl.a. med :

 

  • Ordkendskab
  • Skriftlig fremstilling
  • Grammatiske regler
  • Grundig læsning
  • At læse vanskelige tekster

Udbytte

Formålet med undervisningen er, at deltageren forbedrer eller udvikler sit kendskab til ords grammatiske sammenhæng og til forskellige teksttypers karakteristika og bevidstgøres om, hvordan denne viden kan støtte læsning, skrivning og stavning af forskellige tekster.

 

Undervisningens mål er, at deltageren
· har kendskab til avancerede lydfølgeregler på dansk,
· har kendskab til reglen om, at samme betydningsenhed staves ens i forskellige ord (tegnkonstansprincippet),
· har kendskab til betydning og stavemåde af uregelmæssige ord af udenlandsk oprindelse (låneord),
· har kendskab til sætningsbygning og ords grammatiske sammenhæng,
· har kendskab til forskellige teksttyper og deres karakteristika,
· kan benytte forskellige læsestrategier i forhold til læseformål og teksttype,
· kan vurdere læseudbyttet ud fra et bestemt læseformål og
· kan udnytte viden om teksttyper og afsender-/modtagerforhold i udformningen af forskellige tekster.

 

Indhold

 

Undervisningen omfatter læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

Der arbejdes med:
 

Lydfølgeregler:
 stavning af et bredt udvalg af ord, der indeholder avancerede lydfølgeregler.

Orddannelse:
 reglen om, at samme betydningsenhed staves ens i forskellige ord og
 betydningen af letgennemskuelige forstavelser og afledningsendelser.

Ordkendskab:
 mundtligt: ord, begreber og faste udtryk, der er knyttet til forskellige typer skriftsprog,
 skriftligt: genkendelse af uregelmæssige ord af udenlandsk oprindelse, der kræver ordspecifik viden.

Læseforståelse:
 forskellige teksttyper og deres karakteristika,
 forskellige strategier til forskellige tekster og læseformål og
 læsekontrollerende aktiviteter og redskaber.

Skriftlig fremstilling:
 udformning og opsætning af forskellige teksttyper,
 beskrivelse af samme indhold i forskellige teksttyper og med forskellige synsvinkler og
 sætningsbygning og ords grammatiske sammenhæng.

Brug af skrevne tekster i hverdagen:
 fleksible strategier i forhold til bestemte teksttyper og læseformål.