AOF Center Storkøbenhavn

Kontakt os: 43 71 36 71

Kursusnavn Matematik 1 FVU

 

På Matematik trin 1 lærer du om helt almindelige regneregler. Du lærer at trække tal fra hinanden, lægge tal sammen, gange tal og dividere. Du lærer om afstande, mål og vægt, og du lærer at læse og forstå enkle tabeller. Du får samlet set en bedre talforståelse, som du kan bruge i din hverdag, både hjemme og på din arbejdsplads.

 

Indhold

Du arbejder med talforståelse, regning og grundlæggende matematiske begreber.

 

På matematik trin 1 arbejder du bl.a. med:

  • At tælle, sortere og beregne
  • At måle, opmåle
  • At angive sted, tid og retning
  • At bruge brøker som ¼, ½, ¾
  • At lægge sammen, trække fra, gange og dividere
  • Om afstande, mål og vægt
  • Om enkle tabeller

Udbytte

Formålet med undervisningen er, at deltagerne udvikler deres numeralitet ved at afklare, forbedre og supplere deres talforståelse og funktionelle regnefærdigheder i forhold til praktiske formål og personlig organisering i hverdagen. Undervisningen skal give deltagerne mulighed for at udvikle deres matematiske opmærksomhed i forhold til at kunne overskue, behandle, vurdere og producere matematikholdige informationer og materialer samt at kunne kommunikere herom.

 

Undervisningens mål er, at deltagerne kan
- aflæse, vurdere og sammenligne numeriske data, numre og koder
- læse og forstå information i enkle tabeller
- sammenligne, ordne og afrunde tal og størrelser
- anslå antal samt afstande, højder, rummål, vægt og tid ud fra en fornemmelse for måleenhederne (cm/m; dl/l; g/kg; sek/min)
- addere, subtrahere, multiplicere og dividere hele tal og decimaltal med benævnelser samt vurdere/kontrollere resultatet med eller uden hjælpemidler
- tælle og måle både præcist og ved overslag beregne antal, længde, højde og afstande, vægt, materialer, tid og beløb
- omsætte mål for længde (cm/m), vægt (g/kg), tid (min/time og dag/uge) og rummål (dl/l)
- opstille regnestykke til behandling af enkle kvantificerbare spørgsmål.

 

Indhold

 

Undervisningen omfatter følgende:

Aktiviteter:
- tælle (aflæse, nummerere, sortere, sammenligne, beregne)
- måle (opmåle, veje, sammenligne, beregne, omsætte, ordne)
- lokalisere (angive sted, tid og retning)
- spille (følge regel og strategi)

Data og medier:
- antal, tid, priser, rabat, svind, vægt, temperatur, rummål, længde, afstand, numre, dato
- skriftlig information og kommunikation (informerende og instruerende tekster, opslags- og udfyldningstekster); mundtlig information og kommunikation; konkrete materialer

Matematiske operationer og begreber:
- mængdetal, ordenstal samt koder og numre
- større, mindre, lig med, ens og forskellig fra
- positionssystemet
- enheder (m, liter, kg, kr., time) og omsætning
- addition, subtraktion, multiplikation, division af hele tal og decimaltal med brug af hjælpemidler
- særlige tal og sammenhænge til brug ved hovedregning og overslag
- særlige brøker (1/4, 1/2, ¾) og procenter (10 pct., 25 pct., 50 pct.)
- længde, højde, bredde og omkreds.