AOF Center Storkøbenhavn

Kontakt os: 43 71 36 71

Kursusnavn Matematik 2 FVU

 

På trin 2 i matematik arbejder du med areal, rummål og figurer som trekant, firkant og cirkel.

Du lærer at forstå statistik og udarbejde data ved hjælp af statistiske metoder.

Du lærer at vurdere gennemsnit, fremstille søjler og cirkeldiagrammer og beregne flader og rum. Du får en stærkere matematisk forståelse, som du kan bruge i din hverdag, både hjemme og på din arbejdsplads.

 

Indhold

Du arbejder videre med talforståelse og geometriske figurer (trekant, cirkel o.s.v.)

 

På matematik trin 2 arbejder du bl.a. med:

  • Gennemsnit
  • Diagrammer
  • Rum og areal
  • Statistik
  • Areal
  • Databearbejdning

Udbytte

Formålet med undervisningen er, at deltagerne videreudvikler deres numeralitet. Deltagerne skal desuden udvikle deres funktionelle færdigheder i at kunne fortolke, producere og reflektere over talmæssige, statistiske og grafiske informationer samt at kunne kommunikere herom. Formålet er endvidere, at deltagerne videreudvikler deres matematiske opmærksomhed blandt andet med henblik på eventuel videre uddannelse.

 

Undervisningens mål er, at deltagerne kan
- aflæse, sammenligne og vurdere angivelser af længde, areal og rummål
- måle og beregne arealer og rumfang (præcist og ved overslag)
- genkende og tegne geometriske figurer (trekant, firkant, cirkel)
- omsætte inden for metersystemet i relevante sammenhænge
- læse og forstå information i enkle tabeller og grafer
- indsamle og bearbejde data ved brug af simple statistiske metoder
- blive opmærksomme på om data er repræsentative
- læse og forstå angivelser af chance og risiko
- regne med og vurdere forholdstal og procent i relevante sammenhænge
- anvende simple matematiske konventioner, der bruges i relevante videreuddannelser
- opstille regneudtryk til behandling af enkle kvantificerbare spørgsmål.

 

 

Indhold

 

Undervisningen omfatter følgende:

Aktiviteter:
- tælle (aflæse, nummerere, sortere, sammenligne, klassificere, kombinere, beregne)
- måle (opmåle, veje, sammenligne, beregne, omsætte, ordne)
- designe (tegne, konstruere, kombinere, kopiere, sammenligne)
- lokalisere (angive tid, sted og retning, identificere, sammenligne, omsætte i metersystemet)
- spille (forudsige, følge samt opstille regler og strategier)
- forklare (klassificere, identificere, sammenligne, beregne, fremstille tabel og diagram).

Data og medier:
- valuta, rente, pris, rabat, svind, vægt, temperatur, afstand, retning, point, diagram, figurer, datasæt, sandsynlighed, numre, tid, dato
- skriftlig information og kommunikation (informerende og instruerende tekster, opslags- og udfyldningstekster), mundtlig information og kommunikation samt konkrete materialer.

Matematiske operationer og begreber:
- forholdstal og proportionalitet
- enkle formler fra en hverdagssammenhæng
- enhedssystemer og målestoksforhold
- trekant, firkant, cirkel, kasse, cylinder
- symmetri i mønstre
- areal og rumfang af flader og rumlige figurer fra hverdagen
- koordinatsystem og simple grafer
- søjle- og cirkeldiagram
- gennemsnit og spredning
- simpel kombinatorik.