AOF Center Storkøbenhavn

Kontakt os: 43 71 36 71

Kursusnavn Ordblind undervisning

Du lærer at bruge både computer og IT-hjælpemidler, der gør det nemmere at stave, skrive og læse tekster. Herved bliver du mere uafhængig af andres hjælp til læse- og skriveopgaver fx på arbejdet, på sociale medier, når dine børn skal hjælpes med lektierne og meget mere.

 

Indhold

Du arbejder med forståelse og læsning af tekster med brug af digitale hjælpemidler,

 

På ordblindeundervisningen arbejder du bl.a. med:

 • APP til Ipad
 • Brug af Smartphone
 • Læse, stave og skrive hjælp

Udbytte

Undervisningen for ordblinde foregår på små hold med 4-6 deltagere. Undervisningen bliver tilrettelagt ud fra den enkelte deltagers behov og interesser hvilket bliver kortlagt ved en udredning. (se kurset udredning)

Du får undervisning, som understøtter din evner til at læse, skrive og stave. Du lærer også, hvordan du kan benytte it til at gøre det nemmere for dig at stave og læse.

Der arbejdes med værktøjer når :

 • du læser langsomt
 • det er svært at overskue teksten
 • du får ikke rigtig fat i alle ordene
 • du læser ord forkert

Der arbejdes med værktøjer til når:

 • du har svært ved at skrive de ord du gerne vil
 • du har svært ved at kende forskel på bogstaverne
 • du bytter om på bogstaverne
 • du har svært ved at skrive tekst der skal hænge sammen

 

Indhold


Undervisningen tilrettelægges individuelt og i et tæt samarbejde, gennem en udredning – Det sikre at indholdet er relevant for dig i dit arbejdsliv, privatliv. Du vil i undervisningen få mulighed for at arbejde med de forskellige iPads apps og undervisningsmaterialer. På kurset stilles de nødvendige iPads og apps for undervisningen, til rådighed.