AOF Center Storkøbenhavn

Kontakt os: 43 71 36 71

Opkvalificering af jobcentermedarbejdere for at styrke lediges almene færdigheder

KL er blevet en del af Projekt Styrket Indsats, som AOF driver sammen med en række fagforbund og a-kasser og som har til hensigt at styrke både de ledige og beskæftigedes almene færdigheder, så de kan blive bedre til at læse, skrive, regne og bruge it. Projektet er relevante for jer at kende, da det bl.a. omfatter opkvalificeringstilbud for jobcentermedarbejdere. Lokale repræsentanter fra AOF vil i løbet af foråret henvende sig i udvalgte kommuner med tilbud om deltagelse for jeres medarbejdere.
Projektet kan understøtte jobcentermedarbejderne i bedre at spotte og motivere målgruppen indenfor enten forberedende voksenundervisning eller ordblindeundervisning. Det er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Læs mere om projektet her.